سلام من ۶ماهه که منزل مادرم زندگی میکنم به دلیل …

پرسش

سلام من ۶ماهه که منزل مادرم زندگی میکنم به دلیل اینکه شوهرم منو کتک میزد وپزشک قانونیم رفتم وایشون باکفالت بیرونن ومحکوم شدن وهیچ نفقه ای هم نمیدن میخواستم بدونم آیا برای نفقه اقدام کنم راهی میشه برای اینکه بتونم ازاین آقا طلاق بگیرم؟؟

1 سال 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید