سلام . مهریه ام را گذاشته ام اجرا . نخست …

پرسش

سلام . مهریه ام را گذاشته ام اجرا . نخست در اداره ثبت تکمیل مدارک کردم و یک آپارتمان و یک قطعه زمین بنام شوهرم می باشد و توسط مأمور اداره ثبت و کارشناس دادگستری بازدید و قیمت گذاری شده است . حال آیا اگر شوهر من اعتراض کند روی مبلغ فقط به اعتراض او رسیدگی می شود یا روی اصل عملیات پرداخت مهریه ؟ در ضمن می خواستم بدانم قانون تا چه حد از اموال او را به مهریه من اختصاص خواهد داد ؟ متشکرم و ممنون

9 ماه 76 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید