سلام. مهریه عندالستطاعه ۱۱۰ سکه دارم و یک ماشین و …

پرسش

سلام. مهریه عندالستطاعه ۱۱۰ سکه دارم و یک ماشین و یک قطعه زمین رو توقیف کردم که در کارشناسی به ۸۰ میلیون تومان رسید. آیا مابقی را با توجه به عندالستطاعه بودن میتوان قسط بندی کرد؟ آیا در عندالستطاعه هم زوج میتواند درخواست اعسار بدهد یا اصلا لزومی ندارد و چون عندالستطاعه بوده است قسط بندی نمیشود؟

1 سال 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید