سلام . مهریه من ۳۰۰ سکه بود که در زمان …

پرسش

سلام . مهریه من ۳۰۰ سکه بود که در زمان طلاق ۲۰۰ سکه ان را بخشیدم و ۱۰۰ سکه آن به دستور دادگاه ۴٫۵ ماه یک سکه پرداخت می شود . اکنون پس از دو سال از زمان طلاقم می خواهم مجددا ازدواج کنم آیا مهریه قطع خواهد شد یا خیر ؟

8 ماه 82 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید