سلام میخواستم بپرسم آیا میتوان از طریق فاکتور فروش برای …

پرسش

سلام میخواستم بپرسم آیا میتوان از طریق فاکتور فروش برای مطالبه وجه طرح دعوی کَرد و دادخواست تأمین خواسته داد؟

12 ماه 82 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام،بله می توانید.

پاسخی ارسال کنید