سلام میخواهم محصولات کاغذی تولید کنم و روی آنها از …

پرسش

سلام
میخواهم محصولات کاغذی تولید کنم و روی آنها از اشعار ترانه ها و شعرهای دیگر استفاده کنم و چاپ کنم باید از صاحب اشعار اجازه داشته باشم و مشمول قانون کپی رایت است؟
فقط قسمت کمی از شعرها استفاده میشه درحد یک مصراع یا یک بیت باید اجازه داشته باشم؟
از نظر فقهی این مسئله چطوره؟

3 ماه 34 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید