سلام نمونه قرارداد بین شرکت و نماینده خودش رو چطوری …

پرسش

سلام نمونه قرارداد بین شرکت و نماینده خودش رو چطوری پیدا کنم.
متشکرم

1 سال 60 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید