سلام همسرم بهم خیانت کرده و به کشور گرجستان برای …

پرسش

سلام همسرم بهم خیانت کرده و به کشور گرجستان برای اولین بار موادمخدر برده که ۱۰۱گرم خالص هرویین است چگونه او را طلاق بدم آیا به او مهریه طعلق میگیرد؟

5 ماه 31 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید