سلام وقتی من هنر آموزم و دوره میبینم،مشکلی برای من …

پرسش

سلام وقتی من هنر آموزم و دوره میبینم،مشکلی برای من پیش بیاد و آسیب ببینم سهل انگاری از من باشه،میتونن منو محکومم کنن،وقتی من هنوز مدرک ندارم و تحت دوره هستم

1 سال 66 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید