سلام وقت بخیر،قراروثیقه در دادسراصادر شده،متهم چون دسرسی ب وثیقه …

پرسش

سلام وقت بخیر،قراروثیقه در دادسراصادر شده،متهم چون دسرسی ب وثیقه نداشته بازداشت شده بعد صدور کیفرخواست،کیفری ۲حکم صادر کرده ک نسبت ب حکم اعتراض شده ولی ثبت شعبه تجدید نظر نشده الان برای گذاشتن وثیقه کجاباید مراجعه کرد؟؟؟

 

1 سال 167 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید