سلام.وقت بخیر.اگر کسی بیماری دیابت داشته باشد میتواند از شرایط …

پرسش

سلام.وقت بخیر.اگر کسی بیماری دیابت داشته باشد میتواند از شرایط حبس در منزل استفاده کند؟؟؟

11 ماه 97 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید