سلام وقت بخیر پرونده شکایت ملکی داریم وکیل گرفتیم پرونده …

پرسش

سلام وقت بخیر پرونده شکایت ملکی داریم وکیل گرفتیم پرونده دادگاه رفته چند بار گفتن بیاین رفتیم دست خالی برگشتیم اینا هیچ مدت زمان یه پرونده شکایت شیش سال طول میکشه؟!! الان شیش سال بلا تکلیف موندیم دادگاه شهید مدرس تهران

9 ماه 21 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید