سلام وقت به خیر من سال ٩٢ از شخص ح.د طلبکار …

پرسش

سلام وقت به خیر
من سال ٩٢ از شخص ح.د طلبکار بودم ایشان در ازای بدهی خود به من خودرویی را به صورت اقساطی از بنگاهی م.د خریداری کردند که در ازای خرید خودرو، من ماشین قبلی خود را به همان بنگاه فروختم و قرار بر این شد که مابقی مبلغ را ایشان چک بدهند و بنده پشت چک ها را امضا کردم و قولنامه هم به نام خودم نوشته شد ، پس از مدتی تعداد کمی از چک ها را که با هزار دردسر پاس کردند دیگر از وصول کردن مابقی چک ها خودداری نمودند و من مجبور شدم چون پشت چک ها امضای خودم بود هر ماه در ازای دریافت اصل چک آقای ح.د از بنگاه مبلغ چک را در کارتخوان بنگاه پرداخت می کردم تا اینکه اقساط خودرو تمام شد
اکنون من هیچ قولنامه ای ندارم و با وجود اینکه اقساط را پرداخت کرده ام بنگاه م.د سند را انتقال نمی دهد و می گوید از آقای ح.د ٢فقره چک طلبکار است که مبلغ آن دو فقره جمعا پنج میلیون و پانصد است ، اما بنگاه بابت این ٢ فقره چک درخواست ٨ میلیون پول کرده که من پرداخت کنم و یا اینکه تمامی چک هایی که نزد من است از آقای ح.د را به ایشان بدهم که سند را بزند که من قبول نکردم ، و حالا که من حتی حاضر شدم مبلغ آن ٢ فقره چک را در ازای دریافت اصل چک ها به ایشان بدهم تا سند را بزند می گوید چک ها گم شده و این دروغ است ، نمی دانم چرا ولی بنگاه بازی را جهت عدم انتقال سند به راه انداخته و تکلیف را مشخص نمی کند ، ضمن اینکه من در دادگاهی دیگر از آقای ح،د جهت طلب خود شکایت کرده ام و حکم نیز گرفته ام و در حال حاضر در مرحله اجرا هست
و دیگر اینکه خودروی مذکور به نام شخصی است که از کمپانی خرید کرده و ایشان هم جهت انتقال سند چکی را به بنگاه داده و حالا که میخواهد سند را انتقال بدهد و چکش را از بنگاه بگیرد ، بنگاه با او هم همکاری نمی کند و من را تهدید کرده که خودرو را توقیف می کند
اکنون بعد از گذشت چند سال من چگونه می توانم خواسته خود را مطرح کنم و به کجا شکایت کنم ؟

1 سال 58 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید