سلام وقت شما بخیر یک شریک سازنده مشارکتی ساختمان یک …

پرسش

سلام وقت شما بخیر یک شریک سازنده مشارکتی ساختمان یک مجتمع مسکونی ده واحدی ساخته ضمن اینکه در سر رسید معین واحد هارا تحویل نداده حال که واحدها را تحویل داده اداره آب وفاضلاب امروز مورخه ۹۷/۰۲/۳۰ بساختمان مراجه واظهار داشته این ساختمان هزینه انشعاب فاضلاب را نپرداخته آب کل مجتمع راقطع نموده در صورتیکه بین ملکین وسازنده برابر ماده ۳۹ لیست پیوستی قرارداد شماره ۲۱۰۲۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۲۶مقررشده( چاه فاضلاب(میله وانباری)بطوریکه حداقل جوابگوی کلیه واحد ها باشد ودر صورت اجرای فاضلابشهری نصب به فاضلاب شهری) حال از پرداخت هزینه انشعاب فاضلاب سر باز میزند خواهشمند است راهنمائی فرمائید چگونه واز چه راهی میشود به نتیجه رسید . حسین خسروجردی تلفن ۰۹۱۵۵۷۱۰۱۰۳

1 سال 55 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید