سلام وقت عالی بخیر طاعات شما قبول ملکی را پدر و …

پرسش

سلام وقت عالی بخیر طاعات شما قبول
ملکی را پدر و مادرم بطور مساوی سه دانگ سه دانگ شریک بودند و مادرم به رحمت خدا رفت درصورتیکه پدرم سهم خود را بدون اطلاع اینجانب که از وراث مادرم میباشم بفروشد آیا بنده میتوانم دادخواست اخذ شفیه بدهم و مبلغ معامله را به خریدار پرداخت و سهم پدرم را مورد تملک خودم دربیاورم ؟ لازم به ذکر نیست که خود پدرم نیز از وراث مادرم میباشد و لطفا پاسخ بدهید درصورتیکه خریدار یکی دیگر از وراث باشد که با همان شرایط بدون اطلاع چهار تن از وراث دیگر اقدام به خرید سهم پدرم نموده باشد آیا وراث دیگر میتوانند از حق شفیه استفاده و مبلغ معامله را پرداخت کنند ؟ و در نهایت اگر بعد از فوت پدرم ما از این موضوع اطلاع پیدا کنیم آیا تاثیری در استفاده از حق شفیه مطابق ماده ۸۰۸ قانون مدنی دارد ؟

1 سال 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید