سلام وممنون بابت پاسخ که ارائه میکنید. مستاجر من برای ساکنان …

پرسش

سلام وممنون بابت پاسخ که ارائه میکنید.
مستاجر من برای ساکنان ساختمان ایجاد مزاحمت میکندزن وشوهر هرشب دعوا دارند مواد مخدر مصرف میکنن ومهلت اجاره تا اخر سال میباشد.خسته شدم چگونه میتونم مستاجر را جواب کنم

1 سال 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید