سلام پدرم فوت کرده و خانه به نام پدرم است …

پرسش

سلام پدرم فوت کرده و خانه به نام پدرم است .برادرم در خانه پدرم زندگی میکند .او رامیتوانم قبل انحصار وراثت بیرون بیندازم

11 ماه 38 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید