سلام پرونده این جانب در دادسرا .اول قرار نهای در …

پرسش

سلام پرونده این جانب در دادسرا .اول قرار نهای در پیامک امد .ولی در سامانه امده کیفرخواست صادر شد وپرونده مخطومه شد
مدت چهل روز هست که دیگر موضوع فعالی نداشته .یعنی پرونده ایا به دادگاه میرود یا نه باتشکر

11 ماه 82 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید