سلام پولی دادیم دست کسی ب عنوان مشارکت در دستگاه …

پرسش

سلام پولی دادیم دست کسی ب عنوان مشارکت در دستگاه ATM ,طی این کار قرار دادی نوشته شده و سفته گرفتیم,الان مدتی هست طرف قرار داد نیستش نظر شما چیه در این موضوع

4 ماه 16 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید