سلام پولی دادیم دست کسی ب عنوان مشارکت در دستگاه …

پرسش

سلام پولی دادیم دست کسی ب عنوان مشارکت در دستگاه ATM ,طی این کار قرار دادی نوشته شده و سفته گرفتیم,الان مدتی هست طرف قرار داد نیستش نظر شما چیه در این موضوع

10 ماه 36 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید