سلام یک ابلاغیه برام اومده داخل پیوست فقط شماره پرونده …

پرسش

سلام یک ابلاغیه برام اومده داخل پیوست فقط شماره پرونده کلاسه و تصمیم نهایی اومده ولی تاریخ مراجعه نزده ایا حکم صادر شده و از کجا باید دریافت کنم حکم را

4 ماه 13 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید