سلام_ایا پس از مرگ همسر،زن می تواند مهریه اش را …

پرسش

سلام_ایا پس از مرگ همسر،زن می تواند مهریه اش را از سهم الارث همسرش از پدر شوهرش بگیرد؟

11 ماه 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید