سهم الارث دختر از مادر و پدر چگونه هستش دختر …

پرسش

سهم الارث دختر از مادر و پدر چگونه هستش دختر نصف حق میبره از پدر ولی از مادر مساوی تقسیم میشه

10 ماه 38 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید