سهم الارث دختر از مادر و پدر چگونه هستش دختر …

پرسش

سهم الارث دختر از مادر و پدر چگونه هستش دختر نصف حق میبره از پدر ولی از مادر مساوی تقسیم میشه

7 ماه 20 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید