شوهرسابق همسرم فوت کرده ایا همسرم بدون رضایت من میتواند …

پرسش

شوهرسابق همسرم فوت کرده ایا همسرم بدون رضایت من میتواند درخواست حضانت دخترش راکه بر عهده شوهر سابقش بوده به دادگاه بدهد

1 سال 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید