متاهل هستم و عاشق دختری شدم و میخواهم با او …

پرسش

متاهل هستم و عاشق دختری شدم و میخواهم با او ازدواج کنم در حالیکه خانواده اش با توجه به شرایطم قبول نمیکنن، امکانش هست دختر به دادگاه مراجعه اجازه ازدواج بدون اذن پدر بگیره؟

11 ماه 46 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید