من از ۵۰۰ سکه که مهریه زوجه بوده با گرفتن …

پرسش

من از ۵۰۰ سکه که مهریه زوجه بوده با گرفتن زمین مورثی من تقریبا ۳۵۰ سکه کامل را دادم والان کارمند اداره هستم آیا حقوق من باعث میشود که بقیه مهریه را به علت استداعت مالی زوجه ازمن بگیردو یکسال هم طلاق گرفتیم

12 ماه 134 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید