من با استفاده از سهمیه جانبازی پدر در رشته داروسازی …

پرسش

من با استفاده از سهمیه جانبازی پدر در رشته داروسازی قبول شدم و سال ٣ تحصیل هستم حالا پدرم من رو تهدید میکنه که میره شکایت میکنه تا نتونم به تخصیلم ادامه بدم ایا این امکان داره

1 سال 61 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید