من زندانی در زندان عادل اباد شیراز هستم که ۳ …

پرسش

من زندانی در زندان عادل اباد شیراز هستم که ۳ سال به جرم سرقت عادی محکمیت دارم که ۲ سال ان را سپری کردم و مادر ۷۰ ساله دارم که بیماری قلبی دارد و توانایی انجام کارها را ندارد و من تنها اولاد پسر ان هستم و پدرم فوت کرده است با توجه به اینکه درخاست عفو مشروط دادخ ام، زندان و قاصی اجرای احکام موافق کردند ولی معاون دادستان شیراز به علت سابقه دار بودن من با درخاست عفو مشروط من مخالفت کردند.با توجه به شرایطم میخاستم از قوه ی قضایی تهران کمک بگیرم ولی نمیدونم به کدوم قسمت بروم و درخاست کمک کنم

10 ماه 88 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید