من مهریه ام 120 سکه تمام است و می گویند …

پرسش

من مهریه ام 120 سکه تمام است و می گویند مهریه بالای 100سکه را نمی دهند ایا صحت دارد درصورتی که غیر از سکه هیچ چیز دیگه ای در قباله ام نیست

5 ماه 31 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید