من مهریه ام ۱۲۰ سکه تمام است و می گویند …

پرسش

من مهریه ام ۱۲۰ سکه تمام است و می گویند مهریه بالای ۱۰۰سکه را نمی دهند ایا صحت دارد درصورتی که غیر از سکه هیچ چیز دیگه ای در قباله ام نیست

8 ماه 41 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید