من یک سال پیش خریدم معلوم شد که قبلا با …

پرسش

من یک سال پیش خریدم معلوم شد که قبلا با مبایعه نامه فروخته شده بود
قاضی سند منو باطل کرد
همه چی هم قانونی انجام شده بود.اگهی مزایده هم تو ملک نصب شده بود
الن باید چکار کنم؟

12 ماه 48 نمایش 0

پاسخ ( ۱ )

  1. با سلام،می توانید مطالبه وجه بدهید و شکایت فروش مال غیر را نسبت به ایشان بکنید.

پاسخی ارسال کنید