هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…شوهرم دوازده ساله فوت شده قبل ازپدرش حالا یکسال هم پدرش فوت شده ایا ازلحاظ قانونی ازپدرش به بچه های من ارثیه میرسد

9 ماه 52 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید