هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…سلام اگر کسی به فردی وکالت فروش دهد میتواند بعد از فروش ادعا کند که خلاف میلش بوده

10 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید