هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…

سلام خسته نباشید چند روز پیش من تو مسیر مسافر سوار میکنم تو راه حواسم نمیشه و تو سبقت کم میمونه بخوره به یه ماشین داخل اون ماشین ۲تا زن بودن که شروع میکنن به فوش دادن و میان جلو راه ماشین مارو میگیرن و مسافر منو میزنن و مسافر میره من هم سحنه تصادف را ترک میکنم الان این دوتا خانوم از من شکایت کردن و گقتن که من اونارو زدم و مزاحمت ایجاد کردم و شاهد هم دارن ولی اونروز که اونا به مسافر من درگیر شدن همون ۲ نفر بودن

من چنتا شاهد دارم که اونجا بودن و دیدن که اون دوتا زن با مسافرم دعوا کردن و من هیچ دعوایی با اونا نداشتم

به نظر شما من چیکار کنم

11 ماه 34 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید