هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای سلام،شما بنویسیم…

سلام ، چرا یک محیط بان که بنا به وظیفه اش،یک شکارچی متخلف رو به قتل رسانده،باید قصاص شود؟چون فقط انجام وظیفه کرده,مگر این قتل غیر عمد محسوب نمیشه؟

11 ماه 39 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید