هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای سلام،شما بنویسیم…

سلام ، چرا یک محیط بان که بنا به وظیفه اش،یک شکارچی متخلف رو به قتل رسانده،باید قصاص شود؟چون فقط انجام وظیفه کرده,مگر این قتل غیر عمد محسوب نمیشه؟

8 ماه 27 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید