هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…

با سلام

همسر من در جلسه دادگاه عنوان کرد در ازای بخشش کلیه حقوق مالی از من طلاق میخواد و من موافقت نکردم اما دادگاه رای به طلاق خلع از نوع باین داد (رای در دادگاه تجدید نظر صادر و قطعی شد) حالا سوال من اینه ایشون مستونه رجوع به مابذل مهریه اش کنه  در طلاق نامه هم ذکر شده در قبال بخشش کلیه مهریه طلاقش رو کسب کرده

1 سال 31 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید