هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…سلام…من خانمی ۳۷ ساله هستم ک‌دو دختر یکی ۵ ساله و یکی ۴ ماهه دارم..ب خاطر خیانت شوهرم و رفتار آزاردهنده ی بعد از اون قصدجدایی دارم..اول اینکه آیا قانون حضانت بچه ها را بدون هیچ مشکلی تا ۷ سالگی ب من‌میدهد یا نه؟ و در چ صورتی این حق از من سلب میشود؟و آیا درخواستم‌برای طلاق قانع کننده هست یانه

8 ماه 30 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید