هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…با سلام خواستم بدانم پسری که زودتر از پدر فوت کرده وارثی نمیبرد همسر پسر میتواند علاوه بر خانه شوهرش بقیه مهر را از خانواده شوهر واملاک پدر شوهر طلب کندبا تشکر

11 ماه 79 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید