هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…سلام ووقت بخیر برادرم بعدازفوت مادرم ادعا میکنه کل سند به نام ایشونه وسندو نشون نمیده و مادرم لفظی کفتن سه دانگ برای همس  ازسه دونگ دوم هم خودش سهم میبره و چون خودشون وکیل هستن دائم تهدید میکنه اگه شکایت کنید ایا راه قانونی داره که سندو ببینیم و چه مراحل قانونی داره ؟باتوجه به ایتکه چندسال منزل مادرم ساکنه وهیچ کاری هم  انجام نمیده ..متشکرم اگه حواب بدین

1 سال 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید