هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…سلام.پدر من سال 95یک خونه ایی رو خریدن و فروشنده نمیومد سند بزنه تا اینکه ما سال 97متوجه شدیم که ایشان بعد از اینکه مبایعه نامه نوشته شده و کل پول خونه رو از ما گرفتن رفتن 10میلیون وام تعمیرات گرفتن که توانایی پرداخت آن را ندارن و بانک هم برای انتقال میگه باید وام رو تسویه کنید لطفا راهنمایی کنید ما چیکار کنیم.ممنونم

5 ماه 14 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید