هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…سلام.پدر من سال ۹۵یک خونه ایی رو خریدن و فروشنده نمیومد سند بزنه تا اینکه ما سال ۹۷متوجه شدیم که ایشان بعد از اینکه مبایعه نامه نوشته شده و کل پول خونه رو از ما گرفتن رفتن ۱۰میلیون وام تعمیرات گرفتن که توانایی پرداخت آن را ندارن و بانک هم برای انتقال میگه باید وام رو تسویه کنید لطفا راهنمایی کنید ما چیکار کنیم.ممنونم

1 سال 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید