هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسید

با سلام

از همسرم بابت مهریه به دادگاه شکایت کردم. ایشان مدعی شده اند که مهریه را پرداخت کرده اند در حالیکه هیچ به من نپرداخته اند. و گفتند که حاضرند که شاهد به دادکاه بیاورند. آیا شهادت شهود برای این اثبات قابل باور است.

12 ماه 72 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید