هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای …

پرسش

هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما بنویسیم…

با سلام آیا اگر کسی سهم ارث خود را به نام دیگری کند خانم میتواند ادعا کند برای فرار از دادن مهر این کار را کرده و اقدامی نماید

باتشکر

10 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید