واحد مسکونی را با خواهران و برادرانم شریک هستم …

پرسش

با سلام  واحد مسکونی را با خواهران و برادرانم شریک هستم . (سند ۴۸سهم از ۸۰سهم را دارم)  ولی آنها تمام شش دانگ ملک را به شخصی فروختند و اسم همه و من را پشت قولنامه نوشته اند و جای امضای من را خالی گذاشته اند و به دروغ گفته اند او بعدا می آید امضا می کند. و تمام پول را منهای مبلغی برای سند گذاشته اند دریافت نمودند . فروش مال غیر دادم ولی گفتند چون اسم تورا نوشته اند تبرئه شدند. خریدار یکبار فسخ معامله داد و باز گفتند چون اسم شما بوده خبر داشته و معامله فسخ نشد حالا من خلع ید دادم و خریدار را از خانه بلند کردم و با گرفتن حکم غیر قابل افراز بودن ملک از ثبت درخواست دستور فروش ملک مشا ء دادم باز گفتند که قسمتی از ملک فروخته شده و شما باید به ط فیت خریدار شکایت کنید. از طرفی هنوز ۳۲ سهم  ملک به نام  خواهران و برادرانم هست فعلا یکسال هست خانه خالی مانده. و خریدار نیز هیچ اقدامی دیگر نکرده لطفا راهناماییم کنید من چکار می توانم بکنم.

1 سال 179 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید