پسری پدرش فوت کرده باشه وبخواد زنشو طلاق …

پرسش

میخواستم بدونم اگه پسری پدرش فوت کرده باشه وبخواد زنشو طلاق بده زنش میتونه انحصاروراثت کنه و ارث پسر رو به عنوان مهریه ازش بگیره؟اگه میشه دراسرع وقت جوابمو بدید ممنون

1 سال 189 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید