چطوری میتوانم از طریق دادگاه ضمانتی بابت …

پرسش

باسلام وخسته نباشید
شوهرم در ۳ بانک به اسم من وام گرفته است وقدرت پرداخت اقساط وام را ندارد و پول وام رانمیدانم چکارش کرده و بدهی های زیاد وسنگین دارد.
چطوری میتوانم از طریق دادگاه ضمانتی بابت پرداخت و تسویه وام هایی که به نام من است بگیرم؟؟
باتشکر

1 سال 182 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید