چند روز دوربین ازش ادعای خسارت  کرد و غرامت گرفت …

پرسش

سلام من ی مغازه ساندویچی دارم که ی شاگرد هم دارم که حدود ۲٫۳ ساعت مغازه  و دخل در اختیار اونه و چند وقتیه شک کرده بودم که از دخل دزدی میشه و ی دوربین مخفی نصب کردم. الان حدود ۲۰ روزیه که میبینن از دخل پول بر میداده.حالا میشه به صرف چند روز دوربین ازش ادعای خسارت  کرد و غرامت گرفت.ممنون

1 سال 152 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید