یک دسته چک گم کردم همون روزم رفتم دادگاه …

پرسش

یک دسته چک گم کردم همون روزم رفتم دادگاه کاراشو برای بانک انجام دادم الان بعد از ۷ماه یه نفری پیدا شده میگه من از شما چک دارم برگه هم کرده دسته چک من هسچ برگیش امضا نشده میگه امضاش مثل امضای شما خورده متشکرم از راهنماشما

11 ماه 92 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید