۱) خراشیدگی(حارصه) ناحیه چپ صورت ۲) تورم خفیف پشت سر …

پرسش

۱) خراشیدگی(حارصه) ناحیه چپ صورت ۲) تورم خفیف پشت سر ۳) شکستگی تنه کتف راست ضایعات فوق بر اثر اصابت جسم سخت طی ۲۴ ساعت قبل از تاریخ معاینه ایجاد گردیده معاینه مجدد ۲ ماه دیگر الزامیست.
حدودا چقدر دیه تعلق میگیره؟

11 ماه 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید